Milieu (MVO)

"MILIEU" zelfst.naamw.: Omgeving waarin we leven.

Duurzaam ondernemen staat ook wel bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De wet schrijft een aantal disciplines voor waar ondernemend Nederland zich aan kan houden om het milieu het beste te ontlasten in haar dagelijkse activiteiten.

Duurzaam Ondernemen betekent voor Property Onderhoud dat we de milieuzorg integreren waar mogelijk in onze bedrijfsactiviteiten. Dit vertaald zich in de volgende activiteiten:

In de wet is vastgelegd dat bedrijven de milieubelasting van hun bedrijfsvoering moeten minimaliseren door:

• Beperken van gevaar en hinder in het werk
• Besparen van energie
• Preventie en scheiding van afval
• Vervoermanagement

In bovenstaande probeert Property Onderhoud altijd de beste keuzes te maken en hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.