Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en gecontroleerd. Aan de op deze website aangeboden informatie of aangeboden diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Property Onderhoud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste berekeningen of onvolledige informatie. Schade of gevolgschade, ontstaan bij of door gebruik van de website van Property Onderhoud, kan op geen enkele wijze worden verhaald op Property Onderhoud.

Property Onderhoud heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen en/of te verwijderen. Websites die door middel van een mogelijke link toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Property Onderhoud gecontroleerd. Property Onderhoud aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze of andere websites van derden.

© Property Onderhoud 2011. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Property Onderhoud worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar worden gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd.